Kontakter med skatteverket, överklaganden mm

Vi hjälper gärna till med att besvara förfrågningar från Skatteverket och att företräda kunder i samband med skatterevisioner. När det blir tvister med Skatteverket hjälper Podiet Skattekonsulter till med överklaganden och processer i förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

Numera kan den som vinner en process eventuellt få ersättning för sina biträdes-/ombudskostnader. Det är emellertid noga med formaliteterna. Hos oss är det framför allt Göran Öberg som håller i kontakter med Skatteverket och överklaganden/processer.

Kontakta Göran om du vill ha hjälp i kontakter med Skatteverket i samband med förfrågningar och skatterevisioner eller hjälp med överklagande av Skatteverkets beslut om inkomstskatt, mervärdesskatt eller sociala avgifter.

Kontaktperson
Göran Öberg
Telefon: 090–71 40 56
Mobil: 070–351 52 59
E-mail: oberg@podiet.se

Göran Öberg är jur kand och notariemeriterad och arbetade, innan han började arbeta som skattekonsult, som taxeringsintendent på Länsskattemyndighetens Besvärsenhet i Umeå. Han har mer än 20 års erfarenhet av skattetvister och skatteprocesser.

Skriv ut denna sida