Välkommen till PODIET Skattekonsulter i Umeå

PODIET Skattekonsulter är ett kvalificerat konsult- och utbildningsföretag som varit etablerat i branschen sedan slutet av 1980-talet. Företaget, som startades av Gunnar Lundgren och Olle Roos, har haft kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och SKellefteå men i samband med pensioneringar m.m. har vi sedan 1999 vårt enda kontor här i Umeå. Våra kunder däremot finns över hela landet.

Vi erbjuder våra kvalificerade tjänster inom ekonomisk rådgivning till små och medelstora företag, företagare och privatpersoner. Dessutom har vi gedigen kunskap i ärenden som registreras hos Bolagsverket. Vi tillhandahåller även färdiga sk. lagerbolag för försäljning.

Vi biträder kunder i samband med skatterevisioner och hjälper till med att överklaga beslut av Skatteverket samt att företräda kunder som ombud i skatteprocesser.

Välkommnen att kontakta oss!