Konsultationer

Podiets skattekonsulter hjälper till med en individuell planering för privatpersoner och företag. Skattesystemet förändras ständigt och det är viktigt att välja lösningar som inte låser framtiden. Det som är bra idag är kanske sämre nästa år och fördärvligt (eller förbjudet) året därpå.

Vid den individuella planeringen är det emellertid inte bara skattefrågor man måste ta ställning till. Valet av företagsform, enskild firma, handels-/kommanditbolag eller aktiebolag styr t ex den fortsatta planeringen. Vid kompanjonskap är det viktigt med ett väl fungerande kompanjonavtal osv.

Generationsskiften

När och hur genomförs ett generationsskifte på bästa sätt? Det är mycket att tänka på och skattekonsekvenserna har stor betydelse. Rättviseaspekten barnen emellan måste också beaktas. Vidare är det inte bara familjerätten som ska beaktas utan man måste också ta hänsyn till försäkrings- och finansieringsfrågor liksom försörjningsaspekten. Vi hjälper gärna till med gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal och testamenten.

Kontakter med Skatteverket

Kontakter med Skatteverket, överklaganden och processer är också något som vi gärna hjälper till med. Numera kan den som vinner en process eventuellt få ersättning för sina expertkostnader. Det är emellertid noga med formaliteterna. Kontakta någon av skattekonsulterna om Du vill ha hjälp i tvister med Skatteverket om inkomstskatt, mervärdesskatt eller sociala avgifter.

Kontaktpersoner
Anders Forsberg
Telefon: 090–71 40 55
E-mail: forsberg@podiet.se

Skriv ut denna sida