Övriga bolagsärenden

Vi hjälper till med alla övriga ärenden som Bolagsverket registrerar som exempelvis namnändringar, registrering av bifirma, bolagsordning, styrelse- och revisorsändringar mm.

Andra typer av bolagsärenden kan t ex vara emissionsärenden, uppdelning av aktier och indragning av aktier (t ex vid utlösen av delägare).

Vid ändringar i befintliga bolag ser vi alltid över bolagsordningen och eventuellt kompanjonavtal så att de är uppdaterade enligt ägarnas önskemål och att aktieboken är uppdaterad och överensstämmer med gjorda ändringar.

Kontaktperson
Lena Bergkvist
Telefon: 090–71 40 54
E-mail: bergkvist@podiet.se

Skriv ut denna sida