Företagsöverlåtelser

I samband med företagsförsäljningar hjälper vi till med att bedöma skattekonsekvenserna för säljaren och köparen och för företaget. Till exempel frågor angående:

- Direktförsäljning av företaget
- Försäljning som paketerat dotterbolag
- Försäljning av inkråmet

Vad som är bäst måste prövas från fall till fall. Förutom att bedöma de rena skatteaspekterna hjälper vi även till med företagsvärdering, avtalsskrivning, genomgång av avtal m m.

Kontaktpersoner
Anders Forsberg
Telefon: 090–71 40 55
E-mail: forsberg@podiet.se

Skriv ut denna sida