Förmedling av lagerbolag

Vi har färdiga lagerbolag (aktiebolag) med aktiekapital 50 000 kr eller 100 000 kr till försäljning. Bolagen kan användas så snart generalfullmakten utfärdats.

Vi upprättar erforderliga handlingar som ska skickas till Bolagsverket och bevakar ärendet med det nya namnförslaget till dess att bolagets blivit registrerat. En komplett bolagspärm med originalhandlingar, aktiebrev (om så önskas) och aktiebok erhålles när allt är registrerat. Vid behov biträder vi med upprättande av kompanjonavtal, kommanditbolags- och handelsbolagsavtal. Andra bolagsformer som handelsbolag och kommanditbolag har vi också till försäljning.

Att nybilda ett aktiebolag, handels- eller kommanditbolag är en tjänst som vi hjälper till med. Bolaget kan då först användas när det är registrerat med organisationsnummer.

Vid behov kan någon av våra skattekonsulter konsulteras i samband med köp av bolag.

OBS! Med start 1/9-17 ska alla aktiebolag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett aktiebolag. Mer information om detta finns på Bolagsverkets hemsida (klicka här)

Ladda hem blankett för att beställa aktiebolag här!
OBS! Blanketten är en pdf-fil som ska ifyllas i Acrobat Reader, version 5.0 eller senare. Det hittar du gratis här

Gör så här:
Alt 1. Fyll i blanketten direkt på datorn, spara en kopia på din hårddisk och maila den till Lena. OBS! Om filen öppnas i webbläsaren, spara den först på din dator och öppna den sedan i Acrobat Reader.
Alt 2. Skriv ut blanketten och fyll i den för hand. Posta eller faxa den till oss.

Vi skickar sedan bekräftelse på att vi tagit emot Er ansökan!

Kontaktperson
Lena Bergkvist
Telefon: 090–71 40 54
E-mail: bergkvist@podiet.se

Postadress:
PODIET Skattekonsulter
Magasinsgatan 7, 3 tr
903 27 Umeå

Fax: 090-14 20 50

Skriv ut denna sida